Nabídka lešení Podmínky pronájmu lešení Ceník pronájmu lešení Kontaktní údaje půjčovny lešení

Vložte své jméno a email do formuláře vpravo a zajistěte si lešení pro Vaše zakázky.


Dozvíte se vždy včas a první o našich akcích a slevách. Budeme Vám posílat aktuální informace, návody a tipy jak si zjednodušit práci a zvýšit bezpečnost při realizaci Vašich zakázek.

Obchodní a technické podmínky pronájmu lešení

 • Rámové lešení provádíme dle ČSN 738101, ČSN 738106, ČSN EN 12810, ČSN EN 12881 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Kombi lešení SL - technické podmínky řídí ČSN 738101 a ČSN 738111.
 • Rámové lešení smí být použito jako pracovní lešení třídy 3 podle ČSN 738111.
 • Rámové lešení smí být použito pouze k účelům, pro které bylo provedeno, předáno a převzato do provozu.
 • Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce musí z uvedených hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.

Rámové lešení   Rámové lešení

 • Mimo pravidelné prohlídky provádí objednatel denně před zahájením prací prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost lešeňové konstrukce (zábradlí, podlahy, výlezy, žebříky, kotvení, zarážky atd.).
 • Konstrukce lešení musí být stále udržována tak, aby mohla bezpečně plnit funkci, pro kterou byla zřízena.
 • Na lešení nesmí být zřizovány skládky materiálu.
 • Rámové lešení musí objednatel předat zpět zhotoviteli očištěné od malt, lepidel, barev apod.
 • Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně odstraněny.
 • Objednatel nesmí lešení přestavovat a demontovat, případnou přestavbu provede na žádost objednatele zhotovitel.
 • Nedílnou součástí lešení je reklamní plocha zhotovitele.
 • Lešení je předáno v kompletním stavu dle montážního předpisu.
 • Nedílnou součástí předávacího protokolu je soupis dílů lešení na akci.
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do zhotovitelem předané lešeňové konstrukce (vyjímání lešeňových tyčí, kotev, ztužidel, zarážek apod.)
 • Je zakázáno připevňování jakékoliv další lešeňové konstrukce (trubky, spojky apod.) nebo jiných stavebních zařízení (vrátky, shozy, výtahy, plachty, sítě apod.). To lze pouze po předchozí domluvě s dodavatelem.
Návrh a realizace stránek
Copyright © 2009 Semilská obchodní společnost s.r.o., Veškerá práva vyhrazena.

Portál Semily - informační portál města
PŮJČOVNA LEŠENÍ - David Flekna - idatabaze.czLešení - idatabaze.cz